Zavedieme Vás do histórie...

Tanečná skupina Galthilion sa zameriava hlavne na tance z obdobia gotiky, renesancie, baroka a empíru.

Slide 1

Gotika

Tance kráľovských dvorov z 12. až 15. storočia, charakteristické svojou ladnosťou a dôstojnosťou, gestami a dvorením, typickými pre stredovekú šľachtu, ale i tance prostého ľudu, zväčša rezké a veselé.

Renesancia

Tance šľachty prevažne zo16. storočia, dopĺňané honosnými kostýmami a doplnkami, ako aj veselé meštianske a cechové tance, napodobňujúce remeslá.

Barok a rokoko

Tance vyššej spoločenskej vrstvy na konci 17. a v 18. storočí. Tentol tanečný štýl jepredchodcom dnešného baletu a vyznačuje sa zložitou technikou a výrazovými prostriedkami.

Empír

Tance zo začiatku 19.storočia, rezké a veselé i pomalšie a elegantné. Odevy i tance reflektujú spoločenské zmeny, ktoré nastali po Francúzskej revolúcii v roku 1789.

.