O nás

Galthilion je skupina historického tanca z Bratislavy. Venujeme sa predovšetkým dobovým tancom z obdobia gotikyrenesancie, baroka a empíra.

Tance v našom repertoári pochádzajú z prostredia kráľovských a šľachtických dvorov Francúzska, Španielska, Talianska, Nemecka, Anglicka a Čiech a z prostredia slávností mešťanov a prostého ľudu. Naše tance sú rekonštrukcie podľa dochovaných zápiskov starých tanečných majstrov.

Ponúkame Vám rozličné predstavenia, niektoré tance sú rezké, ďalšie pomalšie, tancujú sa v pároch, kruhu, v radoch alebo iných formáciách. Pre každú historickú epochu a spoločenskú vrstvu ponúkame charakteristické kostýmy, aby naši diváci mohli vidieť nielen naše tanečné umenie, ale aj odevy, účesy, doplnky (šatky, vejáre, masky atď.) alebo gestá.