Ponuka

Naše tance sa výborne hodia na rozličné verejné aj súkromné podujatia, ako napríklad mestské slávnosti (výročie prvej písomnej zmienky, hody, jarmoky, vinobrania, iné kultúrne akcie pod patronátom mesta), plesy, oslavy, svadby, hostiny, recepcie, kultúrne festivaly a pod.

Podľa charakteru Vašej akcie si môžete vybrať vystúpenie v jednom zo spomenutých štýlov alebo ideálne viacero kratších vystúpení (približne po 10-15 minút) v rozličných štýloch. Tanečné predstavenia môžeme rozšíriť aj o rozprávanie o tancoch, spôsoboch zábavy a odievaní.

Tance ľudovej gotiky

Charakteristika: Tance prostého ľudu z 12. až 15. storočia. Väčšinou sú rezké a veselé, často tancované v kruhu. Predstavenie je vhodné na rozličné mestské slávnosti alebo jarmoky.

Dĺžka predstavenia: od 5 do 30 minút

Počet tanečníkov: 6 až 10

Tance dvorskej gotiky

Charakteristika: Tance kráľovských dvorov z 12. až 15. storočia, sú charakteristické svojou ladnosťou a dôstojnosťou,   gestami a dvorením, typickými pre stredovekú šľachtu. Tancujeme hlavne v pároch, ale sú aj tance iba pre dámy, tance so  sviečkami alebo ružičkami. Vystúpenie v tomto duchu je pekné na rozličných plesoch, svadbách alebo mestských slávnostiach.

Dĺžka predstavenia: od 5 do 30 minút

Počet tanečníkov: 4 až 10

Tance ľudovej renesancie

Charakteristika: Tance mešťanov a dedinčanov v 16. a 17. storočí, predovšetkým kruhové a veselé, oproti predchádzajúcemu obdobiu obohatené o nové kroky a choreografie. Veľmi rozšírené boli tance cechové, pri ktorých sa napodobňovali niektoré činnosti typické pre to ktoré remeslo.

Dĺžka predstavenia: od 5 do 20 minút

Počet tanečníkov: 6 až 10

Dvorské tance z obdobia renesancie

Charakteristika: Tance šľachty zo 16. storočia. V tomto období boli už tance na veľmi vysokej úrovni, tanec sa stal uznávaným umením a taneční majstri boli veľmi vyhľadávanými a významnými osobnosťami. Vystúpenie v štýle dvorskej renesancie je veľmi pekné aj vďaka prekrásnym kostýmom. Je ideálne pri otváraní plesov, svadby či mestské kultúrne podujatia.

Dĺžka predstavenia: od 5 do 30 minút

Počet tanečníkov: 2 až 10

Tance barokové šľachtické

Charakteristika: tance vyššej spoločenskej vrstvy na konci 17. a v 18. storočí. Vďaka francúzskemu kráľovi Ľudovítovi XIV., ktorý miloval tanec, vznikol tanečný štýl, ktorý bol predchodcom dnešného baletu. Vyznačuje sa zložitou technikou a výrazovými prostriedkami. Celkový dojem umocňujú krásne kostýmy a šperky. Toto vystúpenie odporúčame na reprezentačné podujatia ladené do obdobia baroka a rokoka.

Dĺžka predstavenia: od 5 do 20 minút

Počet tanečníkov: 2 až 6

 Empírové tance

Tance zo začiatku 19.storočia, rezké a veselé i pomalšie a elegantné. Uvoľnenejšie a neprezdobené odevy ako odpoveď na rokoko nechajú vyniknúť líniu dámskej postavy, páni nosia noblesné fraky. Odevy i tance reflektujú spoločenské zmeny, ktoré nastali po Francúzskej revolúcii v roku 1789.

 Dĺžka predstavenia: od 5 do 15 minút

Počet tanečníkov: 4 až 6

 

 

V prípade Vášho záujmu Vám tiež môžeme ponúknuť:

  • Historické večerné tance so sviečkami
  • Výuku tanca
  • Dobovú módnu prehliadku
  • Krátku prednášku o dobových tancoch
  • Vieme sprostredkovať predstavenia šermiarskych skupín, dobovú hudbu, sokoliarov, žonglérov alebo ohňovú show.